Η φυτωριακή επιχείρηση της Παναγιώτας Αντωνούδη, με διακριτικό τίτλο "Κηποτεχνική", ελέγχεται από το Τμήμα μας σε ό,τι αφορά την παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, καλλωπιστικών φυτών και οπωροφόρων δένδρων.  Διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες φυτωριακής επιχείρησης τύπου Α' και Β' και πληροί όλες τις προβλεπόμενες, νόμιμες προϋποθέσεις.