Επιμέλεια άρθρου: Βασιλική Ζαρμακούπη

Ελέγχουμε τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), από το 2011. Στο μητρώο αυτό εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση στην ελληνική επικράτεια. Οι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ απολαμβάνουν διάφορες φοροελαφρύνσεις όπως προβλέπονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία και το ΥΠΑΑΤ εξάγει από αυτό χρήσιμα στατιστικά στοιχεία και όλες τις αλφαριθμητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες που χρειάζεται για τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση της αγροτικής πολιτικής.

Μέχρι το 2019 η εγγραφή στο μητρώο γινόταν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι βεβαιώσεις ΜΑΑΕ δίνονταν από τα κατά τόπους Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ), μετά από έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Για την εξυπηρέτηση των αγροτών από απομακρυσμένες περιοχές, ορισμένα ΤΑΑΕ – μεταξύ των οποίων και το ΤΑΑΕ ΕΒΡΟΥ – σε συνεργασία με τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), έδιναν τη δυνατότητα της πλήρως απομακρυσμένης εξυπηρέτησης, με ηλεκτρονικό έλεγχο των δικαιολογητικών και ηλεκτρονική αποστολή της βεβαίωσης. Παράλληλα, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Έβρου έδινε τη δυνατότητα λήψης της βεβαίωσης ΜΑΑΕ χωρίς τη διαμεσολάβηση των ΚΕΠ, μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του ΤΑΑΕ ΕΒΡΟΥ και του ιστοχώρου του.

Τον Μάρτιο του 2020 και εν μέσω της γενικευμένης καραντίνας που επιβλήθηκε λόγω του κορωνοϊού COVID-19, το ΤΑΑΕ ΕΒΡΟΥ έδωσε τη δυνατότητα της 100% απομακρυσμένης εξυπηρέτησης του ΜΑΑΕ, με τη βοήθεια της πλατφόρμας www.gov.gr, χωρίς να χρειάζεται να βγει ο ενδιαφερόμενος καθόλου από το σπίτι του.

Από τον Ιούνιο του 2020 τέθηκε σε λειτουργία από το ΥΠΑΑΤ η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του ΜΑΑΕ, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο χρήστη της άμεσης και πλήρως απομακρυσμένης εγγραφής στο ΜΑΑΕ και της λήψης της βεβαίωσης ΜΑΑΕ απευθείας από τον υπολογιστή ή το κινητό του.

Απόκτηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας (συστήνεται).

Απόκτηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ με τον κλασικό τρόπο.

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης ΜΑΑΕ σε εκτυπώσιμη μορφή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της εφαρμογής και τις ιδιαιτερότητες της δικής σας περίπτωσης, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια υπάλληλο του Τμήματός μας, Βασιλική Ζαρμακούπη.

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με τον Ν.4251/2014 δίνεται η δυνατότητα μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών με άδεια διαμονής για απασχόληση στην αγροτική οικονομία, για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης και εργασία ως αλιεργάτες.

Οι θέσεις εργασίας υπολογίζονται ανά Περιφέρεια, ο αριθμός τους είναι περιορισμένος και τηρείται αυστηρή χρονολογική σειρά προτεραιότητας.

Οι εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό με τη διαδικασία της μετάκλησης υποβάλλουν σχετική αίτηση στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 12, 13 ή 14 του Ν.4251/2014, αν πρόκειται για μετάκληση εργαζομένων με σκοπό την εξαρτημένη εργασία, την εποχική εργασία ή τους αλιεργάτες αντίστοιχα.

Ένα από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση του εργοδότη είναι η Βεβαίωση αντιστοιχίας της καλλιεργήσιμης έκτασης ή/και του αριθμού ζώων ανά εργαζόμενο. Με την ΚΥΑ 8480/289/22-2-2019 (ΦΕΚ 620 Β ́26-2-2019), αρμόδια για τη χορήγηση αυτής της βεβαίωσης είναι τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το Τμήμα μας παρέχει στους ενδιαφερόμενους εργοδότες τη δυνατότητα άμεσης και πλήρως απομακρυσμένης εξυπηρέτησης και την ηλεκτρονική αποστολή της Βεβαίωσης στην επιθυμητή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την παρακάτω διαδικασία:

 • Κατεβάζετε και εκτυπώνετε την Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης.
 • Συμπληρώνετε και υπογράφετε την αίτηση,
 • Βεβαιώνετε το γνήσιο της υπογραφής σας στο πλησιέστερο ΚΕΠ
 • Σκανάρετε ή φωτογραφίζετε την αίτηση και μας τη στέλνετε στο email
 • Στο ίδιο email μας στέλνετε συνημμένα:
  • Δήλωση ΟΣΔΕ του τρέχοντος έτους
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Εξουσιοδότηση (όταν απαιτείται)
  • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο κατά περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία απασχόλησης πολιτών στην αγροτική σας επιχείρηση και ερωτήσεις σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της δικής σας περίπτωσης, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια υπάλληλο του Τμήματός μας, Βασιλική Ζαρμακούπη.

 

Ελεγχόμενες επιχειρήσεις

Προβολή επιχειρήσεων

Προβολή επιχειρήσεων

2019-11-28

Συνεργαζόμενοι φορείς

Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης

Περισσότερα:

Είπατε για μας

Παναγιώτα Χατζηπαντελή

Παναγιώτα Χατζηπαντελή

Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΠΑΑΤ

"Σας συγχαίρω για την κίνησή σας αυτή και σας εύχομαι κάθε επιτυχία!"

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Η ιστορία μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επώνυμα ή ανώνυμα!

Στείλτε μας σχόλια, παρατηρήσεις και καταγγελίες
ή απλά.. πείτε κάτι για μας!
Επιλέξτε αρχεία για επισύναψη
Size limit for each file is 100 MB

    phone PNG48955 1

       

        25510 28481 

  fax clear       25510 84438

  clock

     Δευτέρα - Παρασκευή

        07:00 - 15:00

   

  2020 © TAAE ΕΒΡΟΥ. All rights reserved

  Web design: ΤΑΑΕ ΕΒΡΟΥ