Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 251

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ 037-038

Πριν υποβάλετε τη νέα φορολογική δήλωση 2020, σας ενημερώνουμε ότι:

Από το Τμήμα Υποστήριξης ΜΑΑΕ έχει σταλεί ήδη το αρχείο των επαγγελματιών αγροτών, ώστε να προσυμπληρωθούν οι κωδικοί 037-038 στο έντυπο Ε1, προκειμένου να αποδοθεί η προβλεπόμενη έκπτωση φόρου κατά την εκκαθάριση των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.

Όσοι επαγγελματίες αγρότες δεν έχουν προσυμπληρωμένο τον κωδικό 037-038 στο έντυπο Ε1,  παρακαλούμε να απευθύνονται στην υπηρεσία μας,  προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να τους χορηγηθεί η βεβαίωση ΜΑΑΕ.

Οι νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες, στους οποίους έχει χορηγηθεί βεβαίωση μέσα στο έτος 2021, για να συμπεριληφθούν στο αρχείο των επαγγελματιών αγροτών της Α.Α.Δ.Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν υποβάλει την Ε.Α.Ε. του έτους 2020.

Στις περιπτώσεις υποβολής των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 "με επιφύλαξη", για τη χορήγηση Βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΑΑΕ, στον διοικητικό έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκδοση βεβαίωσης, τα οικονομικά στοιχεία θα εξετάζονται χωρίς την προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος, αλλά δεν θα χορηγείται στον ενδιαφερόμενο η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ. Η περαιτέρω διαδικασία για την προσυμπλήρωση του κωδικού θα  γίνεται από την υπηρεσία μας. Όταν εκκαθαριστεί η δήλωση, προσκομίζοντας το εκκαθαριστικό σημείωμα στην υπηρεσία μας θα μπορεί να του χορηγηθεί η βεβαίωση εγγραφής.