Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 227

Σχετικά με τη Δάσωση Γεωργικών Γαιών, σας ενημερώνουμε ότι:

Αν μετά από επικοινωνία με το Δασαρχείο διαπιστώσετε ότι έχετε διαφορετικό ποσοστό αγροτικού εισόδήματος από το πραγματικό, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να ελέγξουμε αν έχει γίνει η διαδικασία ενημέρωσης του ΜΑΑΕ.

Η δυνατότητα εκτύπωσης της διαδικτυακής Βεβαίωσης Εγγραφής στο ΜΑΑΕ δεν αφορά την ενημέρωση του μητρώου σχετικά με το ποσοστό αγροτικού εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη στο πρόγραμμα της δάσωσης.