Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 95

Πώς υπολογίζεται ο χρόνος εξωαγροτικής απασχόλησης για νεοεισερχόμενους;

Με αφορμή το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση νέων Γεωργών» διευκρινίζουμε τα εξής:

προκειμένου να χαρακτηριστεί κάποιος ως «επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα» ως προς το κριτήριο του χρόνου απασχόλησης, εξετάζοντας τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, στην οποία προκύπτουν εισοδήματα από εξωαγροτική απασχόληση, αν απασχολήθηκε:

Σε οποιαδήποτε περίπτωση που κατά την αίτηση για τη χορήγηση της βεβαίωσης του νεοεισερχόμενου, προσκομισθεί απόλυση, οικειοθελής αποχώρηση, κάρτα ανεργίας κλπ. του ενδιαφερομένου, δεν υπολογίζεται  χρόνος απασχόλησης για το έτος 2020.

Λόγω της ιδιαιτερότητας κάθε περίπτωσης παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την υπηρεσία μας προκειμένου να την εξετάζουμε ξεχωριστά.

Τηλ:  2551028481                           e-mail: