Παρακαλώ συνδεθείτε

Συνδεθήκατε?

Ψηφιακές υπηρεσίες ΤΑΑΕ ΕΒΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Οι σελίδες ελέγχου (control pages) περιέχουν χρήσιμο υλικό για τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εύκολα και γρήγορα, διάφορες αιτήσεις και ζητούμενα στοιχεία ελέγχου, κατευθείαν από τον χώρο παραγωγής, ακόμη και με τη χρήση κινητού ή τάμπλετ.
Είναι προσβάσιμες μόνο από τις επιχειρήσεις που ελέγχει το Τμήμα μας.