Επιμέλεια άρθρου: Δημήτριος Τσώνης / Κωνσταντίνα Τσαλή

Ελέγχουμε την παραγωγή και την εμπορία σπόρων σποράς

Παραγωγή σπόρων σποράς

Η σποροπαραγωγική δραστηριότητα μιας επιχείρησης αρχίζει με την εκδήλωση της πρόθεσής της, την οποία υποβάλλει εγγράφως στο Τμήμα μας. Αν δεν είναι εγγεγραμμένη στο ενεργό μητρώο σποροπαραγωγικών επιχειρήσεων του ΥΠΑΑΤ, ενημερώνεται από την αρμόδια υπάλληλο για τις προϋποθέσεις εγγραφής της, καθώς αυτό αποτελεί και την πρωταρχική απαραίτητη προϋπόθεση. Στη συνέχεια παρέχονται στην επιχείρηση οδηγίες και τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να συμπληρώσει με τα στοιχεία των παραγωγών και των αγροτεμαχίων σποροπαραγωγής.

Το Τμήμα μας είναι σε συνεχή επικοινωνία με την επιχείρηση σε όλα τα στάδια της σποροπαραγωγής και διενεργεί επιτόπιους, διοικητικούς, καλλιεργητικούς και εργαστηριακούς ελέγχους:

 • Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • Στον σπόρο που πρόκειται να σπαρθεί
 • Στα αγροτεμάχια που θα καλλιεργηθούν (έλεγχος καταλληλότητας)
 • Στην καλλιέργεια (έλεγχος ποικιλιακής καθαρότητας)
 • Στον σπόρο που παράχθηκε (έλεγχος αποθήκης)

Η πιστοποίηση του παραγόμενου σπόρου γίνεται μετά τον καθαρισμό και την τυποποίησή του και περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

 • Δειγματοληψία επί των σφραγισμένων δειγματοληψιών
 • Ανάλυση καθαρότητας
 • Προσδιορισμός άλλων ειδών
 • Έλεγχος βλαστικής ικανότητας

Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι πραγματοποιούνται από το Τμήμα μας ενώ παράλληλα αποστέλλονται δείγματα για επανέλεγχο από το Τμήμα Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων και για μετέλεγχο από το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών.

Όπως και κάθε ΤΑΑΕ, για κάθε στάδιο της σποροπαραγωγικής διαδικασίας, το Τμήμα μας ενημερώνει τη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή στο εσωτερικό δίκτυο του ΥΠΑΑΤ, συμπληρώνοντας την εικόνα της σποροπαραγωγής στη χώρα μας.

Στο τέλος, το Τμήμα μας εκδίδει σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει τον πιστοποιημένο σπόρο σε κάθε στάδιο της εμπορίας του.

Εμπορία σπόρων σποράς

Για να εμπορευθεί κανείς σπόρο σποράς, θα πρέπει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις (όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική νομοθεσία) και να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επιχειρήσεων Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού του ΥΠΑΑΤ. Ο υπεύθυνος γεωπόνος της επιχείρησης ελέγχει την ποιότητα και τα συνοδευτικά έγγραφα κάθε ποσότητας πολλαπλασιαστικού υλικού που εμπορεύεται η επιχείρηση και φροντίζει για την ασφαλή αποθήκευσή του. Το Τμήμα μας, με τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, διασφαλίζει την τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την σποροπαραγωγή, μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο υπάλληλο, Δημήτριο Τσώνη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμπορία των σπόρων σποράς, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια υπάλληλο, Κωνσταντίνα Τσαλή

 

Συχνές ερωτήσεις

 MAAE

pistop sporoi afisa


Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΤΕΠΚΦ

ΣΕΣΣΠ

Έλεγχοι επιχειρήσεων

Υπεραξία στην αγροτική παραγωγή

Υπεραξία στην αγροτική παραγωγή

2019-11-28

Συνεργαζόμενοι φορείς

Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης

Περισσότερα:

Είπατε για μας

Παναγιώτα Χατζηπαντελή

Παναγιώτα Χατζηπαντελή

Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΠΑΑΤ

"Σας συγχαίρω για την κίνησή σας αυτή και σας εύχομαι κάθε επιτυχία!"

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Η ιστορία μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επώνυμα ή ανώνυμα!

Στείλτε μας σχόλια, παρατηρήσεις και καταγγελίες
ή απλά.. πείτε κάτι για μας!
Επιλέξτε αρχεία για επισύναψη
Size limit for each file is 100 MB

  evaluation button gold site

  phone PNG48955 1

        25510 28481 

  clock

     Δευτέρα - Παρασκευή

        07:00 - 15:00

  2020-2021 © TAAE Ν. ΕΒΡΟΥ. All rights reserved

  Web design: ΤΑΑΕ Ν. ΕΒΡΟΥ