Επιμέλεια άρθρου: Ελμίρα Παρασκευίδου

Ελέγχουμε την καλλιέργεια βιομηχανικής και φαρμακευτικής κάνναβης

Για την καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης ο ενδιαφερόμενος καλλιεργητής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας καλλιέργειας, από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους έως και 15 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξεως υποβολής της ΕΑΕ (ΟΣΔΕ). Η προθεσμία αυτή ισχύει και για την επίσπορη καλλιέργεια.
Συνοδευτικά δικαιολογητικά:
1. Σύμβαση αγοραπωλησίας με μεταποιητικές/εμπορικές επιχειρήσεις βιομηχανικής κάνναβης. Σε περίπτωση που ο καλλιεργητής μεταποιεί ο ίδιος το προϊόν του, υποβάλλει άδεια ή γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.
2. Αποδεικτικό για την ακριβή θέση και την έκταση που πρόκειται να καλλιεργήσει (γεωγραφικές συντεταγμένες και 13ψήφιο χαρτογραφικό υπόβαθρο με βάση την ΕΑΕ)
3. Άδεια χρήσης νερού
4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Τμήμα μας) και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση
Για νομικά πρόσωπα - ανώνυμες εταιρίες: αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση για όλα τα μέλη του ΔΣ
- για ομόρρυθμη,ετερόρρυθμη ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία: αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση για το σύνολο των εταίρων
- για κοινοπραξία χωρίς νομική προσωπικότητα: αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση για το σύνολο των κοινοπρακτούντων μελών. Σε περίπτωση μέλους που κατοικεί στην αλλοδαπή προσκομίζεται αντίγραφο ποινικού μητρώου της χώρας κατοικίας επίσημα μεταφρασμένο. Αν και η έδρα είναι στην αλλοδαπή πρέπει να δηλωθεί φορολογικός εκπρόσωπος και αντίκλητος στην Ελλάδα.
5. Για νομικά πρόσωπα απαιτείται το καταστατικό λειτουργίας της εταιρίας
6. Σε περίπτωση συνεταιρισμού/ομάδας παραγωγών/οργάνωση παραγωγών/ένωσης οργανώσεων παραγωγών απαιτείται η λίστα παραγωγών-μελών και τα δικαιολογητικά 1,2,3,4 για όλα τα μέλη.
Η άδεια ισχύει μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους για το οποίο χορηγήθηκε. Δεν εκχωρείται, ούτε μεταβιβάζεται (με εξαίρεση σε περίπτωση θανάτου του κατόχου). Αίτηση τροποποίησης μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό προϋποθέσεις, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τα στοιχεία που πρόκειται να τροποποιηθούν (πχ προσωπικά στοιχεία, αλλαγή ποικιλίας, αποτυχία φυτρώματος, μη σπορά της καλλιέργειας, καταστροφή κλπ).

Εκτυπώσιμη Αίτηση Καλλιέργειας Βιομηχανικής Κάνναβης


Για επιπλέον διευκρινίσεις σχετικά με την καλλιέργεια βιομηχανικής και φαρμακευτικής κάνναβης, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια υπάλληλο, Ελμίρα Παρασκευίδου.

 

Συχνές ερωτήσεις

 MAAE

Cannabis_sativa_TAAE_EVROU_2017-2018


Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΟΓΕΝΗΣ

Έλεγχοι επιχειρήσεων

Υπεραξία στην αγροτική παραγωγή

Υπεραξία στην αγροτική παραγωγή

2019-11-28

Συνεργαζόμενοι φορείς

Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης

Περισσότερα:

Είπατε για μας

Παναγιώτα Χατζηπαντελή

Παναγιώτα Χατζηπαντελή

Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΠΑΑΤ

"Σας συγχαίρω για την κίνησή σας αυτή και σας εύχομαι κάθε επιτυχία!"

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Η ιστορία μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επώνυμα ή ανώνυμα!

Στείλτε μας σχόλια, παρατηρήσεις και καταγγελίες
ή απλά.. πείτε κάτι για μας!
Επιλέξτε αρχεία για επισύναψη
Size limit for each file is 100 MB

  evaluation button gold site

  phone PNG48955 1

        25510 28481 

  clock

     Δευτέρα - Παρασκευή

        07:00 - 15:00

  2020-2021 © TAAE Ν. ΕΒΡΟΥ. All rights reserved

  Web design: ΤΑΑΕ Ν. ΕΒΡΟΥ