Στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Έβρου ελέγχουμε την αγροτική δραστηριότητα, με επιτόπιους, διοικητικούς και εργαστηριακούς ελέγχους, διασφαλίζοντας την παραγωγή και την εμπορία ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Επιτόπιος έλεγχος

Επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε κάθε σημείο όπου υπάρχει αγροτική δραστηριότητα, σχετική με τα αντικείμενα ελέγχου του Τμήματός μας. Αφορούν τον καλλιεργητικό έλεγχο σε χωράφια και θερμοκήπια, τον έλεγχο των αποθηκών και των εργαστηρίων, καθώς και τον έλεγχο της αγοράς (καταστήματα, λαϊκή αγορά, πλανόδιοι, σημεία άφιξης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και εισαγωγών). 

Διοικητικός έλεγχος

Διοικητικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο στην επιχείρηση (έδρα και υποκαταστήματα), όσο και στην έδρα του Τμήματός μας. Αφορούν τον έλεγχο των βιβλίων της επιχείρησης και γενικά της τήρησης των προϋποθέσεων της καλής λειτουργίας τους, σε ό,τι αφορά τους τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας. Στους διοικητικούς ελέγχους περιλαμβάνονται, η ενημέρωση των ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, οι διασταυρωτικοί έλεγχοι με τη χρήση βάσεων δεδομένων, οι έλεγχοι γνησιότητας των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και οι έλεγχοι γνησιότητας των ετικετών πιστοποίησης. 

Εργαστηριακός έλεγχος

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι πραγματοποιούνται στο εργαστήριο του Τμήματός μας και αφορούν κυρίως τον έλεγχο των σπόρων σποράς, τόσο της τρέχουσας σποροπαραγωγής όσο και των σπόρων παλαιότερης εσοδείας. Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται τρία είδη αναλύσεων: ανάλυση καθαρότητας, προσδιορισμός άλλων ειδών και έλεγχος βλαστικής ικανότητας. Στο εργαστήριο του Τμήματος Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων πραγματοποιείται επανέλεγχος του 10%, ενώ στον πειραματικό αγρό του Τμήματος Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών, πραγματοποιείται καλλιεργητικός μετέλεγχος. Επιπλέον, στο εργαστήριο του Τμήματός μας πραγματοποιείται το πρώτο στάδιο ελέγχου ύπαρξης φυτοπαραστικών νηματωδών, σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Έλεγχοι επιχειρήσεων

Υπεραξία στην αγροτική παραγωγή

Υπεραξία στην αγροτική παραγωγή

2019-11-28

Συνεργαζόμενοι φορείς

Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης

Περισσότερα:

Είπατε για μας

Παναγιώτα Χατζηπαντελή

Παναγιώτα Χατζηπαντελή

Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΠΑΑΤ

"Σας συγχαίρω για την κίνησή σας αυτή και σας εύχομαι κάθε επιτυχία!"

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Η ιστορία μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επώνυμα ή ανώνυμα!

Στείλτε μας σχόλια, παρατηρήσεις και καταγγελίες
ή απλά.. πείτε κάτι για μας!
Επιλέξτε αρχεία για επισύναψη
Size limit for each file is 100 MB

  evaluation button gold site

  phone PNG48955 1

        25510 28481 

  clock

     Δευτέρα - Παρασκευή

        07:00 - 15:00

  2020-2021 © TAAE Ν. ΕΒΡΟΥ. All rights reserved

  Web design: ΤΑΑΕ Ν. ΕΒΡΟΥ