ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ν. Έβρου

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση αντιστοιχίας της καλλιεργήσιμης έκτασης ή/και του αριθμού ζώων ανά εργαζόμενο, προκειμένου να αιτηθώ στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εργασία στην επιχείρησή μου, για το έτος 2021, σε εφαρμογή του Ν.4251/2014.

Η βεβαίωση θα ήθελα να μου αποσταλεί στο email:

Συνημμένα υποβάλλω τα παρακάτω δικαιολογητικά: